Berättelser och journalistik

Böcker

Soppa på en spik. Stockholm: Opal 1990. Lättläst, bearbetade folksagor.

Pigornas döttrar. Stockholm: Rabén & Sjögren 1981. Intervjuer med äldre arbetarklasskvinnor.

Bästa vänner. Stockholm: Opal 1979. Lättläst berättelse.

Mormorsboken, tillsammans med Molly Johnson och Linnea Johnson. Lund: Cavefors förlag 1977, nyutgåva Stockholm: Rabén & Sjögren 1980. Lättläst om tre generationer kvinnor.

Redaktörskap för antologier och faktaskrifter

2000 Folkskolans barn & barnbarn (Stockholm 2000). Utgiven i samband med öppningen av en permanent utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.

1992 Häxprocesser i Stockholm år 1675-76. Red. tillsammans med Karin Andersson Stockholm: Stockholms stadsmuseum 1992. Utgiven i samband med öppning av utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.

1991 Stockholmskan: en utställning om kvinnan och staden i ett hundraårsperspektiv. Red. tillsammans Lisa Öberg & Lena Högberg. Stockholm: Stockholms stadsmuseum  1991. Utgiven i samband med öppning av utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.

1990 Skål för livet! 18 noveller om arbete, vardag, drömmar och minnen. Stockholm: Prisma 1990. Ett urval bidrag från en novelltävling i Kommunalarbetaren.

1985 Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck, red. tillsammans med Seppo Luoma-Keturi. Stockholm: Författarförlaget 1985.

Redaktörskap för tidskrifter

1997–2004 Huvudredaktör för LOCUS – tidskrift för forskning om barn och ungdomar, utgiven av Lärarhögskolan i Stockholm.

1991–1996 Redaktör och skribent för månadstidningen Barn, utgiven av Carlstedt förlag. Huvudredaktör 1994-1996.

1986–1990 Redaktör för flera ersättningstidningar för synskadade och dövblinda, utgivna av Synskadades riksförbund.