Forskningspublikationer

Listan nedan innehåller kronologiskt ordnade referenser till publicerade studier.  Förutom akademiska arbeten ingår recensioner av andra forskares arbeten samt artiklar i uppslagsverk och några forskningsrelaterade essäer för dagspress. För en publikationslista som är strikt uppdelad efter publikationstyp, se CV-Forselius-2020.

2020 ”The Spectatorial Press from the Kingdom of Sweden”, in Misia Sophia Doms (Ed.) Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. (Studies in the History of European Periodicals I.) Berlin: Peter Lang 2020, pp. 409–427. Publisher’s info.

2018 ”Paying the Price for Women’s Vice: Economic Arguments in the Swedish Moral Weeklies Sedelärande Mercurius and Then Swänska Argus”, in Klaus-Dieter Ertler et al. (Eds.) Discourses on Economy in the Spectators. (Serie: Studien zur Romanistik, Band 32.) Hamburg: Verlag Dr Kovac 2018, s. 43–62. Publisher’s info.

2018 Sex artiklar för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (webbutgivet uppslagsverk):
Catharina Juliana (Julie) Ekerman, 1765–1800.
Molly Johnson, 1931–2016.
Christiana Juliana Oxenstierna, 1661–1701.
Catharina Christina Uddén, 1762–1821.
Anna Catharina Wefwerstedt, 1704–1753.
Ulrica Carolina Widström, 1764–1841.

2017 [Recension av] Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej (Eds.) Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change: Perspectives on Northern Enlightenment, (Leiden: Brill, 2015), in Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 14, s. 168–170. Fulltext (pdf).

2017 Astrid Borger, 1912–1985, i Svenskt översättarlexikon.

2016 ”‘Aber mein Lieber Schneider’: The Printer as a Media Actor and the Drama of Production in Then Swänska Argus (1732–34)”, Journal of European Periodical Studies 1:1 (Summer 2016), s. 25–36. Fulltext (Open A).

2015 God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. Lund: Ellerströms 2015. Ny utgåva av avhandling. Nedladdningsbar fulltext: Forselius (2015) thesis fulltext. Endast sammanfattning på engelska/short summary in English (pdf).

2014 [Recension av] Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (Eds.) Women’s Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800 (Lund 2012), Tidskrift för litteraturvetenskap 44: 3–4, s. 137-141.  Fulltext (pdf).

2014 Magnus Lagerström, 1691–1759, i Svenskt översättarlexikon.

2013 [Recension av] Christensen, Nina: Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse (Aarhus 2012), Barnboken. Journal of Childen’s literature research 36. Fulltext (pdf).

2013 God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. Diss., Göteborg: Göteborgs universitet 2013.

2011 ”Probing Pioneer Girl Sleuths: Puck Larsson and Nancy Drew in 1950s Girls’ Book Series in Sweden”, The Lion and the unicorn 35:1, s. 24-46. Abstract & fulltext via förlag.

2010 ”Robinson Crusoe by Daniel Defoe”,”Religion in Robinson Crusoe”, ”Isolation in Robinson Crusoe”,  ”Survival in Robinson Crusoe”, in Jennifer McClinton-Temple (Ed.) Encyclopedia of Themes in Literature, New York: Facts on file, s. 324-328. Publisher’s info

2009 [Recension av] Jon Helgason, Hjärtats skrifter: en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Gleim (diss., Lund 2007), Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2009, s. 111-114. Fulltext (pdf).

2009 Ulrica Carolina Widström, 1764–1841, i Svenskt översättarlexikon.

2008 ”Dr Kennedys skeva diagnos. Om berättarens makt och begränsning i Joseph Conrads Amy Foster”, Tidskrift för litteraturvetenskap 38:3–4, s. 129-139. Fulltext (pdf).

2008 ”The Impenetrable M and the Mysteries of Narration: Narrative in Minette Walters’s The Shape of Snakes”, in Mary Hadley and Sarah D. Fogle (Eds.) Minette Walters and the Meaning of Justice. Essays on the Crime Novels. Jefferson, North Carolina: McFarland 2008, pp. 118-136. Även publicerad i CLUES 2006 (se nedan).

2008 ”When authors say goodbye to readers: Last letters in The Swedish Argus and Letter exchange, two Swedish eighteenth-century essay papers”, in Sylvie Crinquand (Ed.) Last Letters. Newcastle: Cambridge Scholars publishing 2008, pp. 10-24. E-bok 2009. Läs ett utdrag här.

2008  ”Återbruk”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 8 september 2008.

2007 ”Brevs gränser och gränsöverskridanden: Om C.C. Gjörwells Bref om blandade ämnen och Abraham Sahlstedts swar”, i Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg (Red.) Den litterära textens förändringar: Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Brutus Ösling 2007, s. 129-141. Fulltext (pdf).

2007  ”Själens dunkla spegel”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 5 augusti 2007.

2006 ”The Impenetrable M and the Mysteries of Narration: Narrative in Minette Walters’s The Shape of Snakes”, CLUES: A Journal of Detection 24:2, 47–61.

2006 ”The body and the decent inner self: Letters by Julie Björckegren, wife of a Swedish Mayor, 1789-91”, Women’s Writing 13:1, 121-138. Abstract & fulltext via förlag.

2005 ”’Ett brev betyder så mycket’: Några samtida perspektiv på historiska brev”, i Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens 13-15 juni 2005, Linköping Electronic Conference Proceedings, 15, artikel 21, s. 1-11. Fulltext (pdf).

2005 ”Hur man gör en tölp till gentleman”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 16 april 2005.

2003 ”Jaget, frun och den fjolliga flickan: Rollspel och identitetskonstruktion i Julie Bjöckegrens brev till Carl Sparre”, i Paulina Helgeson och Anna Nordenstam (Red.) Brevkonst. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion 2003, s. 45-74. Fulltext (pdf).

2002 ”Min nådiga pappas Uprigtiga Vän och fiolliga flicka: Julie Ekerman/Björckegrens brev till Carl Sparre lästa utifrån frågor om makt och identitet” (magisteruppsats). Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. Finns tillgänglig i Diva, Stockholms universitets arkiv.

2000 Maria G A Sandel, 1870-1927, i Svenskt biografiskt lexikonband 31 (2000-2002), s. 343.

1998 ”Jag smakar Min Själs Höghet och hjärtats känslor dem skriver jag: Om Ulrica Carolina Widströms liv och dikt” (kandidatuppsats). Stockholms universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. Finns tillgänglig i fulltext här (länk till Diva, Stockholms universitets arkiv).

1996 ”Moralismens heta blod. Om Maria Sandel”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3, red. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 1996), s 145-148. Fulltext i den webb-publicerade versionen.

1985 ”Draget från källaren. Hemska hus och deras hemligheter”, i Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck. Red. Tilda Maria Forselius & Seppo Luoma-Keturi (Stockholm 1985), s. 85-111.

1983 ”Upptäcktsresan i vardagens landskap. Om Maria Sandel”, i Kvinnornas litteraturhistoria, del 2. Red. Ingrid Holmquist, Ebba Witt-Brattström (Stockholm 1983), s. 89-105.

1981 ”Själsadeln och de ystra sinnenas rop: kvinnors liv och kärleksvillkor i Maria Sandels texter”, i Vardagsslit och drömmars språk. Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson. Red. Eva Adolfsson m.fl (Enskede 1981), s. 17-51.