Forskningsprojekt

Veckopress 1730–1773

En ny sorts veckopress växte fram i Europa under 1700-talet. Den kallades ”moralisk” och bar på ambitioner att underhålla läsarna. Satir, ’goda råd’ och läsarbrev var tre återkommande inslag.  Jag har ägnat min avhandling God dag, min läsare! (framlagd 2013, i bokform 2015) åt förutsättningarna för den svenska grenen av genren. Särskild tonvikt ligger på hur brevformen användes i essäer och artiklar. Läsarbrev var något helt nytt i tryck och bidrog till att skapa en särskild relation till läsekretsen. Läs mer.

Brev i livet och litteraturen

1700-talet brukar kallas ”brevets århundrade”. Brev var såväl en personlig kommunikationsform som en högt värderad berättarform och ett instrument för att påverka. I två av mina studier (2002, 2003) har brevformens makt stått i centrum. Julie Björckegrens brev till Carl Sparre ger exempel på det personliga brevets förmåga att påverka, och i min forskning om de moraliska veckoskrifterna (2013, 2015, 2018) har jag klargjort brevformens retoriska företräden i tilltalet till läsarna. Läs mer.

Bokfolk och ordhantverkare på 1700-talet

Översättare, korrekturläsare, censorer, boktryckare. Många människor med olika uppgifter bidrog till svensk litteratur under 1700-talet. Poeten och översättaren Ulrica Widström, översättaren Magnus Lagerström och boktryckarparet Schneider-Speck är tre exempel på aktörer på bokmarknaden som jag har lyft fram i studier och artiklar under åren 1998–2018. Fler sådana studier om ’bokfolk’ kommer att genomföras och publiceras framöver. Läs mer.

Maria Sandel (1870–1927)

Maria Sandel

Arbetarförfattaren Maria Sandel (1870–1927) skrev sex skönlitterära böcker under 1900-talets första decennier. Hon var feminist och organiserad socialdemokrat, uppmärksammad och gynnad av kvinnokretsen omkring Ellen Key, och har kallats proletariatets Fredrika Bremer. I min forskning om Maria Sandel (genomförd framför allt på 1980-talet) har jag uppmärksammat moral och feminism i hennes texter samt beskrivit hennes biografiska omständigheter. Läs mer.

Övriga studier

Bland annat om 1950-talets ”flickdeckare” (Uno Modins bokserie om Puck) och om Minette Walters The Shape of Snakes. Se forskningspublkationer.