CV

CV i korthet: Tilda Maria Forselius, född 1952. Studerade litteraturvetenskap, filmvetenskap och skapande svenska vid Stockholms och Uppsala universitet 1973–1976. Forskarstudier vid Göteborgs universitet, fil.dr-examen 2013.
Har arbetat som  skribent och redaktör för förlag, tidningar och tidskrifter i drygt 35 år. Längsta anställning vid Lärarhögskolan/Stockholms universitet 1997–2017 med uppgifter som redaktör, lärare och administratör. Numera timanställd som lärare och handledare vid samma arbetsplats.
Längre CV med publikationslista: CV in English TildaMariaForselius (pdf)

Forskningspublikationer

Avhandling/PH.D. thesis
2015
God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 [förlagsutgåva av diss., Göteborg 2013] (Lund 2015). Fulltext: Forselius (2015) thesis fulltext. Endast sammanfattning på engelska/short summary in English (pdf).

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed)
2016
”‘Aber mein Lieber Schneider’: The Printer as a Media Actor and the Drama of Production in Then Swänska Argus (1732–34)”, Journal of European Periodical Studies vol. 1, no 1 (Summer 2016), 25–36. Fulltext (Open A).
2011 ”Probing Pioneer Girl Sleuths: Puck Larsson and Nancy Drew in 1950s Girls’ Book Series in Sweden”, The Lion and the unicorn vol. 35, no. 1, 24-46, 2011. Abstract & fulltext via förlag.
2008 ”Dr Kennedys skeva diagnos. Om berättarens makt och begränsning i Joseph Conrads Amy Foster”, Tidskrift för litteraturvetenskap vol 38, nr 3–4, 129-139, 2008. Fulltext (Open A).
2006 ”The Impenetrable M and the Mysteries of Narration: Narrative in Minette Walters’s The Shape of Snakes”, CLUES: A Journal of Detection vol. 24, no. 2, 47–61, 2006. Fulltext på academia.edu.
2006 ”The body and the decent inner self: Letters by Julie Björckegren, wife of a Swedish Mayor, 1789-91”, Women’s Writing vol. 13, no. 1, 121-138, 2006. Abstract & fulltext via förlag.

Kapitel i antologier och konferenspublikationer
2018 
”Paying the Price for Women’s Vice: Economic Arguments in the Swedish Moral Weeklies Sedelärande Mercurius and Then Swänska Argus”, i Klaus-Dieter Ertler et al. (red.) Discourses on Economy in the Spectators. (Serie: Studien zur Romanistik, Band 32.) Hamburg: Verlag Dr Kovac (2018), s. 43–62.
2008 ”The Impenetrable M and the Mysteries of Narration: Narrative in Minette Walters’s The Shape of Snakes”, Minette Walters and the Meaning of Justice. Essays on the Crime Novels. Eds. Mary Hadley and Sarah D. Fogle, pp. 118-136, Jefferson, North Carolina, 2008. Fulltext finns att ladda ner på academia.edu. Även publicerad i CLUES 2006 (se ovan).
2008 ”When authors say goodbye to readers: Last letters in The Swedish Argus and Letter exchange, two Swedish eighteenth-century essay papers”, Last Letters. Ed. Sylvie Crinquand, pp. 10-24, Newcastle, 2008. E-bok 2009. Läs ett utdrag här.
2007 ”Brevs gränser och gränsöverskridanden: Om C.C. Gjörwells Bref om blandade ämnen och Abraham Sahlstedts swar”, Den litterära textens förändringar: Studier tillägnade Stina Hansson. Red. Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg , s. 129-141, Stockholm/Stehag, 2007. Fulltext (pdf).
2005 ”’Ett brev betyder så mycket’: Några samtida perspektiv på historiska brev”, i Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens 13-15 juni 2005, Linköping Electronic Conference Proceedings, nr 15, artikel 21, s. 1-11. Fulltext (pdf).
2003 ”Jaget, frun och den fjolliga flickan: Rollspel och identitetskonstruktion i Julie Bjöckegrens brev till Carl Sparre”, Brevkonst. Red. Paulina Helgeson och Anna Nordenstam , s. 45-74, Stockholm/Stehag, 2003. Fulltext (pdf).

Recensioner av vetenskapliga arbeten

2017 [Recension av] Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej (Red.) Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change: Perspectives on Northern Enlightenment, (Leiden: Brill, 2015), in Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, vol. 14, s. 168–170. Fulltext (pdf).
2014 [Recension av] Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (Red.) Women’s Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800 (Lund 2012), Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 44: 3–4, s. 137-141. Fulltext (pdf).
2013 [Recension av] Christensen, Nina: Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse (Aarhus 2012), Barnboken. Journal of Childen’s literature research vol. 36 (2013). Fulltext (pdf).
2009 [Recension av] Jon Helgason, Hjärtats skrifter: en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Gleim (diss., Lund 2007), Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2009, s. 111-114. Fulltext (pdf).

Medverkan i uppslagsverk

(2018) Catharina Juliana (Julie) Ekerman, 1765–1800, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2018) Molly Johnson, 1931–2016, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2018) Christiana Juliana Oxenstierna, 1661–1701, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2018) Catharina Christina Uddén, 1762–1821, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2018) Anna Catharina Wefwerstedt, 1704 — 1753, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2018) Ulrica Carolina Widström, 1764 — 1841, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
(2017) Astrid Borger, 1912–1985, i Svenskt översättarlexikon.
(2014) Magnus Lagerström, 1691–1759, i Svenskt översättarlexikon.
(2010) ”Robinson Crusoe by Daniel Defoe”,”Religion in Robinson Crusoe”, ”Isolation in Robinson Crusoe”,  ”Survival in Robinson Crusoe”, i Encyclopedia of Themes in Literature, red. Jennifer McClinton-Temple (New York 2010), s. 324-328. Publisher’s info
(2009) Ulrica Carolina Widström, 1764–1841, i Svenskt översättarlexikon.
(2000) Maria G A Sandel, 1870-1927, i Svenskt biografiskt lexikon, band 31 (2000-2002), s. 343.

Populärvetenskap

”Återbruk”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 8 september 2008.
”Själens dunkla spegel”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 5 augusti 2007. Fulltext.
”Hur man gör en tölp till gentleman”, essä/understreckare i Dagens Nyheter 16 april 2005. Fulltext.

Tidigare publikationer och redaktörskap (t.o.m. 2002)

Böcker
1981
Pigornas döttrar (Stockholm 1981).
1977/1980 Mormorsboken, tillsammans med Molly Johnson och Linnea Johnson. Cavefors förlag (Lund 1977)/Rabén & Sjögren (Stockholm 1980).

Antologibidrag
1996
”Moralismens heta blod. Om Maria Sandel”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3, red. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 1996), s 145-148. Fulltext i den webb-publicerade versionen.
1985 ”Draget från källaren. Hemska hus och deras hemligheter”, i Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck (Stockholm 1985), s. 85-111.
1983 ”Upptäcktsresan i vardagens landskap. Om Maria Sandel”, i Kvinnornas litteraturhistoria, del 2, red. Ingrid Holmquist, Ebba Witt-Brattström (Stockholm 1983), s. 89-105.
1981 ”Själsadeln och de ystra sinnenas rop: kvinnors liv och kärleksvillkor i Maria Sandels texter”, i Vardagsslit och drömmars språk. Svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, red. Eva Adolfsson m.fl (Enskede 1981), s. 17-51.

Redaktörskap för antologier och kataloger
2000
Folkskolans barn & barnbarn (Stockholm 2000). Bokkatalog utgiven i samband med öppningen av en permanent utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.
1992 Häxprocesser i Stockholm Âr 1675-76, red. tillsammans med Karin Andersson (Stockholm 1992). Skrift utgiven i samband med utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.
1991 Stockholmskan: en utställning om kvinnan och staden i ett hundraårsperspektiv, red. tillsammans Lisa Öberg & Lena Högberg (Stockholm 1991). Bokliknande katalog utgiven i samband med utställning på Stockholms stadsmuseum. Även medverkan med artiklar.
1990 Skål för livet! 18 noveller om arbete, vardag, drömmar och minnen (Stockholm 1990).
1985 Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck, red. tillsammans med Seppo Luoma-Keturi (Stockholm 1985).

Redaktörskap för tidskrifter
1997–2004
Huvudredaktör för LOCUS – tidskrift för forskning om barn och ungdomar, utgiven av Lärarhögskolan i Stockholm.
1991–1996 Redaktör och skribent för månadstidningen Barn, utgiven av Carlstedt förlag. Huvudredaktör 1994-1996.
1986–1990 Redaktör för flera ersättningstidningar för synskadade och dövblinda, utgivna av Synskadades riksförbund.

Frilansjournalistik
Påbörjade journalistbanan i Borlänge Tidning redan som tonåring, vid 1960-talets mitt. Har sedan 1970-talet publicerat artiklar och recensioner i tidskrifter och tidningar, exempelvis i Dagens Nyheter, Lärarnas tidning, Skolvärlden, Arbetaren, Metallarbetaren, Fönstret, Ord & bild. Medverkade regelbundet med litteraturkritik i Stockholmstidningen på 1980-talet och i Arbetarbladet på 1970-talet.

Övrigt
Har skrivit flera lättlästa böcker (böcker särskilt utformade för lässvaga), bland annat Mormorsboken (Cavefors 1977/Rabén & Sjögren 1980), Bästa vänner (Opal 1979) och Soppa på en spik (Opal 1990).

Medverkat med noveller i tidningar och antologier, exempelvis i boken Konsten att skriva en novell och andra noveller ur Folket i bild Kulturfront: en antologi (1977).