Tilda Maria Forselius är skribent och litteraturvetare, född 1952.

Som journalist och redaktör har hon arbetat för förlag, tidningar och tidskrifter. Hon har även tjänstgjort som lärare och redaktör vid Stockholms universitet och skrivit/bidragit till flera böcker.

Forselius doktorsavhandling (framlagd 2013) behandlar vissa sidor av 1700-talets tidskriftslitteratur, framför allt hur brevformen användes som ett sätt att skapa läsarintresse.

I andra arbeten har hon ägnat sig åt tilltal och självframställning i autentiska 1700-talsbrev och lyft fram tidiga kvinnliga författares villkor. Material från 1700-talet har ofta stått i fokus, men hon har också skrivit om 1900-talslitteratur. Bland annat om arbetarförfattarinnan Maria Sandels berättelser och om flickdeckare (en flickboksgenre som blev populär på 1950-talet, om flickor som tar sig an att lösa brott).

I sina studier fokuserar Forselius på litteratur som ett hantverk som kringgärdas av tidens villkor och normer men som inte desto mindre är en faktor i social förändring.

Det handlar alltså mindre om kända författare och deras verk, och mer om tidens idéer och processer, som litteraturen på olika sätt speglar och deltar i. Men liv och skriv hör ihop och det biografiska är alltid av intresse.

”I min forskning har jag intresserat mig för ordhantverkare i bred bemärkelse; boktryckare, översättare, brevskrivare, journalister och författare. De flesta är bortglömda idag men de var en del av litteraturens ”maskineri” när de verkade. Vad var det som var möjligt att skriva och hur? Vad kunde tryckas och spridas? Hur märks tidens normer i texterna?”

Texternas idésammanhang och inflytandet från andra kulturkretsar är väsentliga aspekter menar hon. Litteratur är en social verksamhet och det märks kanske i synnerhet när nya grepp prövas som når större läsekretsar.

”Varför användes läsarbrev i 1730-talets tidskrifter och varför gjorde flickdeckaren entré just på 1950-talet? Sådana frågor intresserar mig.”


Webbplatsen uppdaterades: 2022-08-21
Mejl: info[at]forselia.se