God dag och välkommen, du som har hittat hit!

Det är en ynnest att få arbeta med sitt stora intresse. Jag fick tidigt smak på att ägna mig åt tidningar och böcker. Först var det en lek med papper och penna, sax och några goda idéer. Resultatet blev egenhändigt hopknåpade häften med nyheter från kvarteret eller skräckhistorier om ruskiga fynd på vinden. Häften som kunde säljas för 10 eller 25 öre – åtminstone inom familjen.

Tilda Maria Forselius

Nu har jag i drygt fyra decennier arbetat med det skrivna ordet – som journalist, redaktör och fackboks-författare. Jag har ägnat mig en hel del åt barn- och ungdomsfrågor, bland annat som redaktör för tidskrifterna Barn och Locus. Sedan några år tillbaka är jag också forskare med tidig svensk press som ett specialområde. Min doktorsavhandling God dag, min läsare!  beskriver hur en svensk veckopress med underhållande ambitioner uppkom på 1730-talet och hur läsarbrev då användes som en metod att väcka intresse.

Idag skriver jag främst om historiska ämnen, med förkärlek för äldre prosalitteratur (inklusive den periodiska pressen). Med den här sajten vill jag informera om mina studier och publicerade arbeten. Min forskning handlar om ordhantverkare i bred bemärkelse; om boktryckare, översättare, brevskrivare, journalister och författare, och om deras texter av olika slag. Material från 1700-talet står i fokus, men jag har också skrivit om 1900-talets litteratur, bland annat om arbetarförfattarinnan Maria Sandels berättelser.

I mina textanalyser fokuserar jag ofta på retorik och litterära metoder, det vill säga på ordhantverkets avsikter och funktioner. Jag vill också skapa kunskap om texternas idésammanhang och om de sociala maktförhållanden som präglar litterära tillkomstprocesser.

Tilda Maria Forselius


Webbplatsen uppdaterades: 2020-02-07
Mejl: info[at]forselia.se